AMELİYATHANE

 

AMELİYATHANE

Pedodonti kliniklerinden ya da engelli kliniğinden sevk edilen, tedaviye uyum gösteremeyen çocuk ve özürlü hastaların diş çekimi ve tedavileri genel/sedasyon anestezi tekniği ile yapılmaktadır. Ameliyathaneye gönderilen hastalardan tetkik ve pediatri konsültasyonu istenir. Sonuca göre hastaya randevu verilir.